Ortaklık Yapısı

Doğuş GYO ortaklık yapısı 31.12.2016 itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı / Unvanı Grubu Türü 31 Aralık 2016
Pay Oranı
(%)
31 Aralık 2015
Pay Oranı
(%)
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı) A Nama 0,78 0,83
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı) B Hamiline 14,67 15,43
Diğer Halka Açık Kısım B Hamiline 84,55 83,74
Toplam     100 100

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve %10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar

31.12.2016 tarihi itibariyle, Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL, Ödenmiş Sermayesi ise 239.000.331 TL’dir. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre sermayenin %5 ve %10’undan fazlasına sahip ortaklar;

Doğuş Holding A.Ş.: % 94,08
Toplam: % 94,08

01.01.2016 – 31.12.2016 döneminde sermayenin %5 veya daha fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.

Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Şirketimizin 31.12.2016 tarihi itibariyle, iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.